תדריך מס׳ 2 - השפעת הגאים

תדריך מס׳ 2 - השפעת הגאים

תוכן עניינים:

על הקרקע:

 • הסעה 
 • 3 רכיבים העוסקים בתנועת המטוס על הקרקע.
 • גורמים המשפיעים על המטוס.
 • התמודדות עם רוחות בעת הסעה.
 • התנהלות כללית - פרקטיקה.
 • טעויות נפוצות.

באוויר:

 • נוסחת העילוי
 • הגאים ראשיים ומשניים
 • חלקי ההגאים
 • יעילות הגאים
 • צירים

הסעה:

העברת המטוס על הקרקע ממקום אחד למקום אחר.ניתן להעביר מטוס בשתי אפשרויות :

 1. באמצעות כוח מנועיו.
 2. באמצעות כלי גרירה.

בהסעה נדאג שגלגל האף / ציר האורך של המטוס יהי מעל הקו ההסעה - הצהוב.פירוט נרחב על סימני השדה בתדריך נפרד.


3 הרכיבים העוסקים בתנועת המטוס על הקרקע:

מנוע:

המנוע מאפשר לנו לייצר כוח שיניע את המטוס קדימה , הגברת כוח המנוע תסייע לנו להסיע מהר יותר - הקטנתו לא בהכרח תעצור את המטוס אך תוריד מהאנרגיה הקינטית של המטוס ובכך תביא להורדת מהירות.

אנו נשתדל להסיע עם 1000 סל״ד.

 במהלך ההסעה אין ״להסיע על הברקסים״ - הורס את הבלמים ומייצר בלאי מיותר.


דוושות:

הדוושות מאפשרות לנו לבחור את כיוון גלגל האף.

תפעול - על מנת לפנות ימינה עלינו לדחוף את רגל ימין פנימה , לשמאל יש לדחוף את רגל שמאל.

יש נטיה לטייסים חדשים להפעיל הפוך כתוצאה מאינסטינקט ״נהיגה״.


בלמים:

הבלמים נמצאים בחלקן העליון של הדוושות - על מנת להפעילם יש ללחוץ עם האצבעות על הדוושות.

הבלמים מופעלים ע״י נוזל הידראולי - תחילת כל הסעה יש לוודא שהבלמים עובדים  , פעולה זאת נחוצה לבדיקה ישר על ההתחלה על מנת לזהות אם למטוס יש את היכולת לעצור ולוודא שאין ״בלם שוקע״.

הבלמים מאפשרים לבצע פניות חדות יותר על הקרקע באמצעות לחיצה על אחת מהן תוך כדי פניה לכיוון הרצוי ( עד 30 מעלות ).

יש לשים לב שלא ״מסיעים על הברקסים״ - גורם ליצירת בלאי מואץ על הבלמים.


גורמים המשפיעים על מטוס בעת הסעה:

החוק הראשון של ניוטון:

חוק ההתמדה -  גוף ימשיך בתנועתו כל עוד אין כוחות חיצוניים שפועלים עליו.המטוס ישאף להמשיך בתנועתו עד אשר נשים לו הוראות    ( פעולות ) שונות.

כיצד זה בא לידי ביטוי? - בכל אחד מהמרכיבים אשר דנו קודם לכן.

שטח:

זווית המשטח הסעה / מסלול המראה -

 כאשר המסלול בירידה המטוס יאיץ בקלות ,כאשר המסלול בעלייה למטוס יהיה קשה יותר להאיץ.

סוג המשטח - 

אם מדובר במסלול אספלט חדש - המטוס יאיץ בקלות יותר מאשר אם מדובר במשטח ישן ורעוע / משטח דשא , אשר אלה יקשו על המטוס בעת התקדמותו.


התמודדות עם רוחות:

הסעה:

בעת הסעה יש לדעת כיצד מתמודדים עם הרוחות - חוסר ידע בנושא הנ״ל יכול להוביל להתהפכות המטוס במקרים מסוימים.

גם במהלך ריצת ההמראה / נחיתה יש לדעת כיצד להתמודד עם רוחות.

 • רוח מגזרה ימנית קדמית, סטיק ימינה. הגה גובה אדיש.
 • רוח מגזרה שמאלית קדמית, סטיק שמאלה. הגה גובה אדיש.
 • רוח מגזרה ימנית אחורית, סטיק שמאלה ואחורה.
 • רוח מגזרה שמאלית אחורית, סטיק ימינה ואחורה

התנהלות כללית:

ישיבה

 • גובה – מושב בגובה שמאפשר לראות מעט את מכסה המנוע.
 • קדימה/אחורה – מאפשר להגיע עם הרגליים לדוושות ולבלמים, מאפשר למשוך את הסטיק עד הבטן.

בדיקת בלמים – תחילת הסעה

 • יש להסיע את המטוס מעט קדימה, לסגור מנוע לסרק, וללחוץ על הבלמים כדי לוודא שהבלמים תקינים.
 • לאחר בדיקה זאת, יש לבצע בדיקה נוספת מכסא המדריך.

הסעה:

 • יש להסיע את המטוס במהירות המאפשרת עצירה מיידית בכל עת.
 • מהירות ההסעה מוגדרת כמהירות הליכה מהירה של אדם ממוצע.
 • ההסעה תהיה במרכז המסלול (על קו ההסעה), קו עובר בין הרגליים 
 • בהסעה יש להתחשב בכל רוחב המטוס (מוטת כנפיים), לכן יש להתחשב ב"מכשולים" בולטים בצדדים.
 • פניות מתבצעות על ידי הכנסת רגל לכיוון הפנייה והתיישרות מתבצעת על ידי הכנסת הרגל הנגדית לכיוון הפנייה.
 • שימוש בבלמים למטרת עצירה יתבצע רק כאשר העברנו את המנוע לסרק (אין ללחוץ על הבלמים כשאר המנוע "דוחף" את המטוס, דבר אשר גורם לחימום הבלמים)

טעויות נפוצות:
 • עד שהמטוס לא זז – לא תהיה כל השפעה של הדוושות על כיוון ההסעה.
 • הסעה במהירות גבוהה מדי.
 • שימוש במנוע בזמן הפעלת בלמים.
 • אי שמירת ציר ההסעה.
 • עיכוב בהפעלת הדוושות.
 • הפעלת יתר של הדוושות בתנועות חזקות מדי.
 • הפעלה עדינה של הדוושות באופן שאינו מביא לתיקון הדרוש.
 • תגובות מאוחרות (יש עיכוב בין הרגע שבו מופעלת הדוושה לבין הרגע שבו המטוס מגיב בהסעה איטית, כנ"ל אי הפנמת העובדה שיש עיכוב בין הרגע שבו המטוס מפסיק להגביר את הסבסוב לאותו כיוון).


תוכן עניינים:

באוויר:

 • נוסחת העילוי
 • הגאים ראשיים ומשניים
 • חלקי ההגאים
 • יעילות הגאים
 • צירים
נוסחת העילוי:

לעילוי יש 2 הסברים:

 1.  

  חוק ניוטון השלישי - לכל פעולה יש תגובה.

 • בא לידי ביטוי כאשר על הכנף זורם אוויר המוסט מטה זה אומר שהכנף עולה מעלה.
 1. חוק ברנולי - ככל שמהירות זרימתו של זורם (נוזל או גז) על גבי משטח גבוהה יותר, הזורם יפעיל פחות לחץ על המשטח.
 • זה בא לידי ביטוי במטוס על גבי הכנף - האוויר מתפצל בשפת ההתקפה - האוויר שעולה מעלה נע מהר יותר מהאוויר שנע מתחת לכנף ( לחץ נמוך יותר מעל הכנף מאשר מתחתיו וזה מה שגורם למטוס לעלות מעלה ).

חוק ניוטון הראשון:


חוק ברנולי:


הגאים ראשיים ומשניים:
 • הגאים ראשיים:
  • הגה גובה
  • מאזנות
  • הגה כיוון
 • הגאים משניים: (אינם הגה, אך השימוש בהם משפיע על ההיגוי)
  • מנוע (מצערת)
  • מקזז
  • מדפים 

חלקי ההגאים:
 • הגה גובה:
  • ממוקם בזנב המטוס, מופעל ע"י הסטיק / מוט ההיגוי  ומשפיע על מישור העלרוד סביב ציר הרוחב של המטוס.
  • ההגה נע מעלה ומטה וגורם לעילוי חיובי או שלילי, ועקב כך למומנט המרים או מוריד את אף המטוס.
  • משיכה- אף המטוס עולה. דחיפה- אף המטוס יורד.
  • השפעה ראשית:
   • הרמת/הורדת אף
  • השפעות משניות:
   • עליה/ירידה בגובה
   • הקטנת/הגדלת מהירות
   • עליה/ירידה בסל"ד*

 • הגה כיוון:
  • ממוקם בזנב המטוס, מופעל ע"י הדוושות ומשפיע על מישור הסבסוב סביב ציר האנכי של המטוס.
  • הגה הכיוון נע ימינה ושמאלה וגורם לסבסוב המטוס.
  • לחיצה על דוושה ימנית – סבסוב ימינה. לחיצה על דוושה שמאלית – סבסוב שמאלה.
  • השפעה ראשית:
   • סבסוב ימינה/שמאלה
  • השפעה משנית:
   • גלגול ימינה/שמאל כתוצאה מכך שהכנף הנגדית "זזה מהר יותר" דבר אשר גורם ליותר עילוי ובכך בעצם לכנף לעלות.

 • מאזנות:
  • ממוקמות בשפת הזרימה של הכנפיים בחלק החיצוני, מופעלות ע"י הסטיק / מוט ההיגוי ומשפיעות על מישור הגלגול סביב ציר האורך של המטוס.
  • המאזנות נעות מעלה ומטה וגורמות לעילוי גדול על כנף אחת ועילוי קטן על כנף אחרת בהתאמה, דבר אשר גורם לגלגול המטוס.
  • סיבוב הסטיק ימינה – מטוס מגלגל ימינה. סיבוב הסטיק שמאלה – מטוס מגלגל שמאלה.
  • השפעה ראשית:
   • גלגול
  • השפעות משניות:
   • ירידת האף עקב אובדן חלק מהעילוי 
   • סבסוב הפוך לכיוון הגלגול, עקב תופעת גרר מאזנות

 • מנוע (מצערת):
  • המצערת היא אינה הגה, אך בכל זאת תפעול שלה משפיע על הגאי המטוס. 
  • בפתיחת מצערת משפיע הזרם הלולייני של המדחף (המסתובב בכיוון השעון) על מייצב הכיוון וגורם לסבסוב של אף המטוס שמאלה.
  • תוספת כוח המנוע גורמת להגברת מהירות הטיסה ועקב כך להגדלת העילוי על הגה הגובה והכנפיים. התוצאה היא הרמת אף נוספת.
  • השפעה ראשית:
   • הגברת/הפחתה של סל"ד המנוע.
 • השפעות משניות:
  • הרמת/ הורדת אף
  • סבסוב עקב הP פקטור 

 • מקזז:
  • מהווה חלק מהגה הגובה (נמצא בחלק הימני אחורי של הגה הגובה). שינוי מצב המקזז מוסיף או מוריד עילוי ממשטח הגה הגובה ותורם ליצירת "מצב אמצע" חדש.
  • השימוש במקזז מקל על הטייס בשמירת מצבי האף המבוקשים.

 • מדפים:
  • תפקיד המדפים לאפשר למטוס לטוס במהירויות נמוכות תוך שמירת העילוי.
  • תפעול מדפים משפיע על מצב האף:
   • הורדת מדפים - הגדלת עילוי - הרמת אף.
   • העלאת מדפים - הקטנת עילוי - הורדת אף.

 • יעילות הגאים:
  • יעילות ההגאים עולה ככל שמהירות המטוס עולה, לכן, עם עליית המהירות נדרשת תנועת הגה קטנה יותר כדי להשיג מומנט רצוי מסויים. 
  • נוכל לשים לב שכאשר נקטין את מהירות המטוס, תידרש תנועת הגאים גדולה יותר כדי להשיג תמרון מסויים, בהשוואה להשגתו במצב של מהירות גבוהה.