תדריך מס׳ 3 - מצבי טיסה יסודיים ישרה ואופקית , נסיקה וגלישה

תדריכים

 

תוכן עניינים:
 • מצבי טיסה יסודיים.
 • הכוחות הפועלים על המטוס.
 • משוואת העילוי.
 • משוואת הגרר.
 • שינוי נתונים.
 • פיזיקה.
 • השפעות המנוע.
 • אופן פעולות.
 • טעויות נפוצות.

מצבי טיסה יסודיים:

מצבי טיסה יסודיים:

 • מצבי טיסה יסודיים הם מצבי טיסה בהם המטוס נמצא באיזון כוחות, תוך שמירת כנפיים במצב קבוע (מרגע הכניסה למצב ) ותיאום המטוס. 
 • מצב אף המטוס, נקבע על ידי שמירת נתוני הגובה או מהירות המטוס, המוכתבים מראש.
 • עיקרון בסיסי בתרגול מסוג זה הוא "ראש בחוץ" כלומר, בטיסת ראייה נשאף לטוס כאשר המבט ותשומת הלב מרוכזים זמן רב ככל האפשר, מחוץ למטוס.

שינוי נתונים:
 • במהלך טיסה ישרה ואופקית המטוס נמצא במצב בו שקול הכוחות שווה לאפס.                                 עילוי = משקל , דחף = גרר.
 • כאשר אנו נשנה את משהו במטוס - עלינו לשנות דברים נוספים על מנת לשמור את המטוס במצב של שקול כוחות = אפס.
 • דוגמה - כאשר אנו נגביר את הכוח ( דחף ) המטוס יצבור מהירות ויהיה מהיר יותר כתוצאה מכך נצטרך להוריד מאט את האף על מנת לשמור גובה.
 • אותו דבר קורה גם כאשר נוריד כוח מנוע - המטוס ייאט ונצטרך להרים מעט את האף כדאי לשמור גובה. 

שיטת עבודה:
 • במהלך הטיסות הראשונות יש להנחיל שיטת עבודה כזאת שתרגיל את הטייס החדש לבצע פעולות כאלו ואחרות תוך כדי הטסת המטוס.
 • לצורך זה יש את אופן הסריקה עם העיניים כדי להרגיל את הטייס המתלמד בשביל לשמור על המטוס מיוצב יש לוודא את מצב האף בכל עת גם תוך כדי פעולות נוספות.
 • דוגמה:
 1. מהירות 
 2. מצב אף
 3. גובה
 4. מצב אף
 5. כיוון
 6. מצב אף

אופן פעולה - ישרה ואופקית:

פעולות נדרשות:

 • כוח - 2300 סל״ד. 
 • מאזנות מאוזנות. 
 • מצב האף - 5 אצבעות מתחת לאופק.
 • כדור באמצע - רגל ימין לפי הצורך.

מכשירים:

 • מד אופק - ציפור על האופק.
 • מד מהירות - 90 קשר.
 • מד גובה - יציב .
 • מד כיוון - שומר כיוון מוגדר.
 • מד שיעור נסיקה והנמכה - מראה 0.
 • מד החלקה - כדור ממורכז.

אופן פעולה - נסיקה: 

פעולות נדרשות:

 • כוח מלא
 • אף מעל האופק - מסתיר את השטח
 • מהירות נשמרת על vy - 76 
 • רגל ימין לפי הצורך
 • מאזנות מאוזנות

מכשירים:

 • מד אופק - זווית טיפוס של 5 / 10 מעלות
 • מד מהירות - 76
 • מד שיעור נסיקה - עולה
 • מד גובה - עולה
 • מד כיוון - כיוון מוגדר נשמר
 • מד החלקה - כדור ממורכז

אופן פעולה - הנמכה:

פעולות נדרשות:

 • אוויר חם למאייד
 • כוח מופחת
 • אף מתחת לאופק - 10 אצבעות
 • כדור באמצע - רגל שמאל אם צריך
 • שמירת כיוון - ניתן לבחור אמצעי זיהוי 

מכשירים:

 • מד מהירות - 90 קשר
 • מד אופק - ציפור מתחת לאופק - 5 / 10 מעלות
 • מד גובה יורד
 • שיעור הנמכה - 500
 • מד כיוון - נשמר לפי אמצעי זיהוי
 • מד החלקה - כדור באמצע , אם צריך רגל שמאל לפי הנדרש.

אופן פעולה - גלישה:

פעולות נדרשות:

 • אוויר חם למאייד.
 • מנוע סרק.
 • קיזוז מטה .
 • שמירת מהירות 65.
 • שמירת קצב הנמכה של 500 רגל לדקה

מכשירים:

 • מד מהירות - 65.
 • מד אופק - ציפור על האופק.
 • מד גובה - הנמכה.
 • מד שיעור הנמכה - 500 רגל.
 • מד כיוון - שמירת כיוון.
 • מד החלקה - כדור באמצע.

טעויות נפוצות:

ישרה ואופקית:

 • אי שמירת מהירות 90
 • משחקי קיזוז
 • איבוד ריכוז 
 • אי שמירת גובה

טיפוס:

 • אי שמירת מהירות 76
 • חוסר קיזוז - הפעלת כוח מיותר
 • אי שמירת כיוון
 • חוסר קריאות ״ל״ גובה 
 • טיפוס יתר - חוסר ריכוז 
 • חוסר רגל ימין - טיסה לא מתואמת

גלישה: 

 • אי הורדת כוח מספקת - טיסה מהירה מאוד 
 • בהייה בהקיץ
 • הנמכה ביותר מ500 רגל לדקה
 • אי פתיחת מנוע לקראת יציאה מהגלישה